Latgaliešu pretestība padomju okupācijai Ziemeļlatgalē

Latgales radio ciklā “Mūsu pagātne līdzās: spēka avots vai skelets skapī” 2017. gada 19. janvārī skanējušais raidījums “Latgaliešu pretestība padomju okupācijai Ziemeļlatgalē”. Raidījumu vada Elīna Kalniņa, piedalās novadpētnieks, balvenietis Zigfrīds Berķis un Latvijas Universitātes Vēstures institūta pētnieks, vēsturnieks Zigmārs Turčinskis. Fotogrāfijā redzami: Latvijas Nacionālo Partizānu Ziemeļlatgales „Neatkarības Vienības” štāba grupas partizāni 1948. gada vasarā. Pirmajā rindā no kreisās: 1. Eduards Rižais („Paegle”); 2. Jāzeps Rūze („Nātriņš”) Otrajā rindā no kreisās: 1. organizācijas priekšnieka vietnieks Antons Gabrāns („Zemitāns”); Viktors Mareckis („Kļaviņš”); 3. Jānis Romāns („Bitīte”)

Atbildēt