Latvijas Aizsargu Organizācijas Nozīmīgie Datumi.

Latvijas Aizsargi, atcerēsimies pieminēt šos Latvijai tik būtiskos datumus :

5.Februāris –                       Ludviga Bolšteina dzimšanas diena.

6. Marts –                            Oskara Kalpaka piemiņas diena. Piemin Airītēs un pie pieminekļa Rīgā.

16. Marts –                         Leģionāru piemiņas diena. Rīgā pie Brīvības pieminekļa un Lestenē.

17. Marts –                         Nacionālo partizānu piemiņas diena „Īles bunkurs”

20. Marts –                         Latvijas Aizsargu Organizācijas dibināšanas diena.

25. Marts –                         Komunistiska genocīda upuru piemiņas diena.

2. Maijs –                              Ģenerāļa Kārļa Praula dzimšanas diena.

8.Maijs –                              Otrā Pasaules kara upuru piemiņas diena.

14. Jūnijs –                         Komunistiskā Genocīda upuru piemiņas diena.

17. jūnijs –                          Latvijas Republikas okupacijas piemiņas diena.

22. Jūnijs –                          Varoņu piemiņas diena , Cēsu kaujas atceres diena.

6. Jūlijs –                              Piemiņas brīdis komunistiska režīma upuriem, Baltie krusti.

23. Augusts –                     Staļinisma un Nacisma upuru piemiņas diena.

6. Septembris –                                Kārļa Ulmaņa piemiņas diena, Pikšas.

23. Septembris –              Mores kaujas.

11. Novembris –               Lāčplēša diena.

18. Novembris –                Latvijas valsts dzimšanas diena.

Atbildēt