Latvijas Aizsargu Organizācijas vēstures lapa.

2.Ventspils Aizsargu pulka instruktora kursu izlaidums pie Ventspils kara apriņķa pārvaldes. Užņēmuma kursanti ar mācību pasniedzējiem. Aizsargu instruktora kursi notika no 16.marta līdz 2.aprīlim 1928.gada. Pirmajā rinda no kreisa pulka komandiera aģutants Oļkals, Ventspils pilsētas galva Kārkliņš, Aizsargu pulka komandieris Šmitmanis un Ventspils kara apriņķa priekšnieks pulkvedis Lendiņš. Kursa vadītāji un mācibu pasniedzēji virsleitnants Caunītis, kapteinis Jansos un virsleitnants Burka. Augšēja rinda pa labi pirmais Fricis Voldemārs Puškevics.

Atbildēt